duminică, 23 august 2015

move>ment @tumblr in RO & EN


Dragi prieteni, m-am mutat oficial pe tumblr unde veți găsi tot materialul meu nou, dar în curând voi muta și proiectele neterminate pe care lucram aici. Mă veți găsi de-acum încolo la Transylvanian photoessays, un blog cu o inimă ardelenească redactat pe română.

-----------------------------------------

Dear friends, I have officially moved on tumblr where you'll be finding all my new work, but soon I will also move the unfinished projects which I was posting over here. You will find me for the first time in English at Transylvanian photoessays, a photoblog with a Transylvanian heart.

marți, 4 august 2015

Coasta Novățului (2)

logging selective hidden impacts environment ecosystem ecologic despădurire defrișare maramureș România Transylvania deforestation Carphathians Carpați
Baia Borșa, mai 2015


Despădurire selectivă cu impact selectiv

despădurirea selectivă - o practică de tăiere a una sau două specii de arbore lăsând restul pădurii intactă

Pădurile gospodăresc cea mai excepțională biodiversitate. Bogăția lor biologică este continuu amenințată de modul în care aceste terenuri sunt folosite de om. În opinia actuală, despădurirea selectivă e situată undeva la mijloc între despădurirea totală (tăierea la ras) și inexistența oricăror activități silvice. La prima vedere (de la o tejghea dintr-o braserie) aceasta pare a fi cea mai bună metodă pentru a salva biodiversitatea și a permite continuarea exploatării. Spre deosebire de tăierile la ras, tăierea selectivă e invizibilă monitorizării din satelit - în aparență un semn bun, în esență doar un impact ascuns.

Nevoia construirii unui model de bune practici în exploatarea forestieră care să țină cont de echilibrul necesar dintre nevoile umane moderne și biodiversitatea pădurilor încă nu a fost conceput. Acest model va trebui să țină cont de diferite variabile: intensitatea defrișărilor, intervalul de timp dintre defrișări, numărul de cicluri de defrișare, tipul de defrișare etc. Eforturi recente au arătat că nici despădurirea selectivă nu e lipsită de impact. Ea reprezintă un doar un mod de impact redus cu efecte diferite asupra biodiversității. Spre exemplu, populațiile de specii de păsări insectivore sau frugivore au fost cele mai afectate cu o recuperare parțială în decursul a 40 de ani - timpul necesar redezvoltării pădurii la densitatea inițială. Cu toate că diverși factori de compensare sunt activați pentru restabilirea unui echilibru, sistemul devine mai sensitiv la alte presiuni i.e. vânătoarea, incendii etc. mărind vulnerabilitatea ecosistemului.

Aceste rezultate sunt îngrijorătoare pentru țări în care legislația nu impune o analiză clară a impactului despăduririlor asupra biodiversității cu restricții asupra cantității de lemn extras și modul în care acesta se extrage. Legislația în acest țări se bazează mai mult pe nevoile economice ale țării și cerințele impuse de cele mai importante societăți de pe piață. În România, starea prezentă a peisajului arată că pur și simplu nu s-a ținut cont în nici o măsură de impactul negativ al activităților silvice asupra biodiversității pădurilor. Cele mai multe tăieri din ultimii 25 de ani au fost de tipul despăduririlor totale - tăieri la ras în care tot ce a rămas în urmă au fost rămășite lemnoase și peisajul defrișat.

- ultima editare, 4 august 2015

sâmbătă, 1 august 2015

5/9

Perdrix grise grey partridge Rebhuhn potarniche potârniche Romania sălbăticie environment protecția natură sălbatică Transylvania Wild Carpathia

Perdrix grise grey partridge Rebhuhn potarniche potârniche Romania sălbăticie environment protecția natură sălbatică Transylvania Wild Carpathia

Perdrix grise grey partridge Rebhuhn potarniche potârniche Romania sălbăticie environment protecția natură sălbatică Transylvania Wild Carpathia

Perdrix grise grey partridge Rebhuhn potarniche potârniche Romania sălbăticie environment protecția natură sălbatică Transylvania Wild Carpathia

Perdrix grise grey partridge Rebhuhn potarniche potârniche Romania sălbăticie environment protecția natură sălbatică Transylvania Wild Carpathia
Răchițele, mai 2015
Una din bucuriile faptului că vezi o potârniche este că o vezi. Cam toate păsările sălbatice lipite de sol au tendința să se facă cât mai nevăzute. Să le cauți este o osteneală. Să dai peste ele din greșeală e mult mai ușor, dar vei număra secundele până își vor lua un avânt înaripat în alt loc. Câteva momente și vei rămâne doar cu o amintire. Mi s-a permis să am ocazia primăvara aceasta să mă intersectez cu o grădiniță de 9 pui miniaturali. O potârniche-mamă stresată zburând confuză câțiva metri mai în pădure încerca continuu să mă convingă să merg în altă direcție. O vulpe ar fi crezut că e rănită și-ar fi mers țintă spre ea. În schimb, eu mi-am permis 5 minute să-i număr puii și să le rețin privirea câtorva dintre ei.

sâmbătă, 18 iulie 2015

Colo'n tăietură (eseu)

despădurire defrișare Apuseni Măguri Răcătău Carpați Cluj România Romania Carpathians logging deforestation Google Earth satelite image 3D
Zone despădurite în urma exploatării forestiere, marcate cu roșu strict pe raza comunei Măguri-Răcătău din județul Cluj. Lacul Beliș-Fântânele în stânga sus și localitățile Gilău și Florești în dreapta sus.

a despăduri. a tăia (în mod nerațional) pădurea de pe un anumit teren


E ușor astăzi să faci o scurtă analiză a imaginilor din satelit deasupra Europei de Est care arată cum un ghemotoc de pădure s-a adăpostit în curba pe care o fac Carpații prin România. De aici mai departe se termină umbra. Dincolo de Carpați până la balta Caspică urmează marea stepă, iar numai dacă cotim mai la nord va răsări dinnou pădurea, de data aceasta cea mare a Rusiei. Tot așa din satelit se vede cum Ucraina cu o suprafața mult mai mare decât cea a României are mult mai puțină pădure, însă nu m-aș mira dacă suprafața tăiată din România e procentual asemănătoare cu cea împădurită din țara vecină.

De ce e exploatarea forestieră extremă (legală sau ilegală) așa de incurabilă în România? Se prea poate să avem cea mai ieftină pădure de tăiat din Uniunea Europeană, iar în timp ce noi lenevim absorbind cu greu fonduri europene, alții se hărnicesc secând pădurea, părâurile, aerul, biodiversitatea și peisajul. Sau poate că în lipsa vreunei amenințări turcești (din sud) sau tătare (din est), codrul a devenit fratele trădat al românului, un om care își adună averea peste noapte urmând să se trezească dimineața că nu are cum s-o apere și nici unde s-o mai ascundă.

Desensibilizarea societății în fața vreunei asumări a responsabilității - ochii nu au văzut nimic, urechile nu au auzit nimic, ca atare gura nu poate spune nimic și se dă din umeri cu pădurea tăiată pe fundal. Să citez retorica profetului: „Se va lăuda oare securea înaintea celui ce o mânuiește? Se va înălța oare ferăstrăul mai presus de cel ce-l folosește?” Fără îndoială, despădurirea nu e munca uneltelor și nici a legislației, ci a oamenilor care au tăiat, care au tras și care apoi au dus cu totul și de asemenea a unei gândiri moderne că nu ești decât un rezultat al societății în care ai crescut. [Ce omul vede - conștient. Aceea omul face - inconștient.] Acestei modernități i se adaugă apoi un rudimentar Fac ce vor mușchii mei în care libertatea unuia e cotropită doar de a altuia cu mușchii mai mari (sau cu banii necesari pentru a-și angaja mușchi mai mari).

E greu când fiecare are adevărul lui zicea Dan Teodorescu în cântecul Joc Periculos. Într-adevăr, e un joc periculos fiindcă ajunge să fie greu de spus cine are adevărul adevărul, și nu doar „adevărul lui”. Să fie cel care a tăiat lângă casa lui ca să poată trăi el și familia lui (undeva între bine și mult mai bine), sau mai degrabă cel care strigă departe de casa lui că tot ce a fost, s-a furat (furtul patrimoniului național) și tot ce a rămas, e distrus (distrugerea biodiversității carpatine)?

Aceasta este geneza subiectului din „Colo'n tăietură”, un studiu al impactului peisagistic al despăduririlor în munții Carpați de pe zona României. Am căutat doar oferta peisajului carpatin cu locuri unde lipsește cu desăvârșire pădurea, unde se observă cioate, crengi și șanțuri în teren, acolo unde peisajul respectă definiția simplă a despăduririi (uneori irațională - așa cum a extins-o autorul dicționarului). Chiar dacă aspectul inițial era haotic și dezolant - pentru ce să fac poză aici fiindcă e urât? - elementele grafice sunt aruncate peste tot așteptând să fie adunate și decupate din terenul accidentat și steril asemănător unui front de război tăcut, fără om și fără sălbăticiune - absenteismul fiind provocat de absența pădurii.

Colo'n tăietură. Fără pădure. Fără om. Fără sălbăticiune.

- ultima editare, 4 august 2015